OpEn: Syd Stemmer i Større Danske Medier – Panel Debat med de Danske Redaktører

Tid: Onsdag den 3.januar 2024, kl. 17.00-19.00  gratis adgang                     

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje (OpEn) gennemfører DDRN.dk aktuelt projektet ‘Syd stemmer i større danske medier’.

OpEn projektet formidler historier fra Syd journalister og fotografer i form af  livshistorier, billeder, veje til forandring og analyser, som oversættes og redigeres for et dansk publikum. Syd journalisterne skriver deres historier ud fra  eget dagligliv. Sigtet er at bibringe den danske mediebruger en identifikation og nærhed, som styrker interessen for egne og andres livsvilkår, og inspirerer til engagement, og til søgen efter mere viden.

Paneldebatten den 3.januar 2024 samler en række redaktører fra de deltagende danske medier til drøftelse af erfaringer med publicering af Syd journalisternes historier.

Program:

17.00-17.10    Velkomst – kort introduktion af projektet og præsentation af deltagende redaktører v/Asger Røjle Christensen

17.10-17.35     Kort indlæg fra hver redaktør om vurdering af publicerede artikler i relation til det enkelte medies målgrupper og målsætning. Medier til stede:  Politiken, Kristeligt Dagblad, Ud & Se, Samvirke, Sjællandske Medier og POV

17.35- 17.50    Pause: Forfriskninger

17.50-18.10     Sammenfattende vurdering v/ Knud Vilby som optakt til –

18.10-18.50     Debat: Hvordan kan Syd stemmer bedst repræsenteres i danske medier? Korte indlæg fra paneldeltagerne og spørgsmål fra publikum.

18.50-19.00     Afrunding v/ miljøjournalist Nilesh Vijayakumar, Indien, siden september 2022 bosat i Vejle, samt journalist Lise Josefsen Hermann, Quito, Ecuador.

Eksempel: POLITIKEN 10.december 2023

Sted: Maskinhallen,          Sundholmsvej 28A, Kbh. S.                

Klik for større kort
Eksempel: Information 7. november 2023
Eksempel: Ud & Se september 2023